Όραμα

Όραμα


Από το 1955 που ξεκίνησαν οι δραστηριότητες του Ομίλου Εταιρειών Goldair μέχρι σήμερα, οι μέτοχοι, η διοίκηση και το αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, μοιράζονται ένα κοινό όραμα το οποίο έθεσε τις βάσεις και αποτελεί πηγή έμπνευσης και κινητήρια δύναμη για τη συνεχή πορεία ανάπτυξης και ευημερίας του Ομίλου. Ο κοινός αυτός στόχος ήταν και παραμένει, η αριστεία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Μέσω μιας άρτια δομημένης στρατηγικής πολιτικής, η οποία εστιάζει στη συστηματική και μελετημένη χρήση αρχών και εργαλείων ποιοτικής διοίκησης, ο Όμιλος Goldair βελτιώνεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, ακολουθώντας πάντα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Η συνεχής προσπάθεια για την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας ήταν αυτή που διαδραμάτισε τον καθοριστικότερο ρόλο για τη διασφάλιση και διατήρηση της πορείας ανάπτυξης της Εταιρείας, παρά τις αντίξοες και ευμετάβλητες συνθήκες του σύγχρονου, πολυδιάστατου οικονομικού περιβάλλοντος κατά την διάρκεια των ετών.

Μέσω της διαρκούς ανάπτυξης των υπηρεσιών που προσφέρει, την ενδυνάμωση των ανθρώπινων πόρων του, στοχεύοντας στην καινοτομία, την υψηλή αποτελεσματικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ο Όμιλος Goldair προσπαθεί καθημερινά να υπερβαίνει σταθερά τις προσδοκίες των πελατών του και κάθε χρόνο να έρχεται πιο κοντά στην εκπλήρωση του οράματος του. Το όραμα αυτό δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη διατήρηση ισχύος και επιχειρηματικής υπεροχής του ομίλου Goldair στην Ελληνική και διεθνή αγορά, αλλά αποτελεί και υπόσχεση δέσμευσης για συνεχή ανάπτυξη, οικονομική ευρωστία και συνεισφορά στη δημιουργία ενός ευοίωνου για τις επόμενες γενιές, επιχειρηματικού μέλλοντος.