Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε το αρχείο παρουσίασης των εταιρειών του Ομίλου Εταιρειών Goldair, καθώς και το λογότυπο για δημοσιογραφική χρήση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων στο email: pr@goldair.gr και τηλέφωνο 210 3274612.