Από το 1955 που ξεκίνησαν οι δραστηριότητες του Ομίλου Εταιρειών Goldair μέχρι σήμερα, οι μέτοχοι, η διοίκηση και το αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, μοιράζονται ένα κοινό όραμα το οποίο έθεσε τις βάσεις και αποτελεί πηγή έμπνευσης και κινητήριος δύναμη για τη συνεχή πορεία ανάπτυξης και ευημερίας του Ομίλου. Ο κοινός αυτός στόχος ήταν και παραμένει, η αριστεία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Μέσω μιας άρτια δομημένης στρατηγικής πολιτικής, η οποία εστιάζει στη συστηματική και μελετημένη χρήση αρχών και εργαλείων ποιοτικής διοίκησης, ο όμιλος Goldair βελτιώνεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, ακολουθώντας πάντα τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Η συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας ήταν αυτή που έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο για τη διασφάλιση και διατήρηση της πορείας ανάπτυξης της εταιρίας, παρά τις αντίξοες και ευμετάβλητες συνθήκες του σύγχρονου, πολυδιάστατου οικονομικού περιβάλλοντος κατά την διάρκεια των ετών.

Εξελίσσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες, ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό, στοχεύοντας στην καινοτομία, την υψηλή απόδοση, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών.

Το όραμα που δεν περιορίζεται μονάχα στη διατήρηση ισχύος και επιχειρηματικής υπεροχής του ομίλου Goldair στην Ελληνική και διεθνή αγορά, αλλά αποτελεί και υπόσχεση δέσμευσης για συνεχή ανάπτυξη, οικονομική ευρωστία και συνεισφορά στη δημιουργία ενός ευοίωνου, για τις επόμενες γενιές, επιχειρηματικού μέλλοντος.

Goldair_Group_Vision