Η Goldeco ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Goldair και δρα στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Πράσινης Ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν την υλοποίηση έργων ΑΠΕ και περιβαλλοντικών εφαρμογών, παράλληλα με την παροχή ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Ελληνικές και Διεθνείς εταιρείες, οργανισμούς, φορείς και ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η Goldeco διαθέτει ένα portfolio έργων συνολικής ισχύς 4,5MW και εξειδικεύεται στo σχεδιασμό, την ανάπτυξη και συντήρηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τηρώντας τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές, διαθέτοντας άρτια υλικοτεχνική υποδομή και μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, προβαίνει στην αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας καθώς και τη διαχείριση και εξουδετέρωση απορριμμάτων και επικίνδυνων απόβλητων, μέσω προηγμένων τεχνολογιών.

Η βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς, οι ισχυρές συνεργασίες και οι ανεπτυγμένες επαφές που διαθέτει η Goldeco, συμβάλλουν στην ορθή αξιολόγηση και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των έργων, διασφαλίζοντας τις επενδύσεις των πελατών της και συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της πράσινης οικονομίας της Ελλάδας.

Δείτε περισσότερα: www.goldeco.gr

Goldeco_RES_ projects