Η εταιρεία Brink`s Aviation Security Services, μέλος του ομίλου Brink`s Hellas, στην οποία συμμετέχει ο όμιλος Goldair στην Ελλάδα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προστασίας και ελέγχου αεροδρομίων, εγκαταστάσεων αεροπορικών εταιρειών και αεροσκαφών, καθώς επίσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης αποσκευών επιβατών στα Ελληνικά αεροδρόμια (Hold Baggage Screening Services).

Η Brink`s ιδρύθηκε το 1859 στο Σικάγο των Η.Π.Α και σήμερα είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στον κόσμο. Απασχολεί περίπου 70.000 εργαζομένους παγκοσμίως, ενώ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 4δις. δολάρια και είναι εισηγμένη στον NYSE.

Brinks_Aviation