Ο Όμιλος Εταιρειών Goldair έχει την έδρα του στην Αθήνα και απασχολεί πάνω από 3.000 εργαζομένους. Οι εταιρείες Goldair Airline Services – GSA Αντιπροσώπευση Αεροπορικών Εταιρειών, Goldair Tourism, Goldair Congress και Goldeco στεγάζονται στα κεντρικά γραφεία της Λεωφόρου Παιανίας- Μαρκοπούλου. Η εταιρεία Goldair Handling εδρεύει στις εγκαταστάσεις του εμπορευματικού σταθμού του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και έχει παραρτήματα σε 26 περιφερειακά αεροδρόμια που στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται επίσης μέσω των θυγατρικών της LGS Handling – Louis Goldair στην Κύπρο και της Goldair Handling Bulgaria στη Βουλγαρία. Οι εταιρείες Goldair Cargo, Hellas Logistics, Medlog και Rail Cargo Logistics Goldair έχουν την έδρα τους στον Ασπρόπυργο.

Βασικός στόχος του Ομίλου Goldair είναι η παροχή ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, τόσο στις αναφερόμενες εγκαταστάσεις, όσο και σε όλους τους χώρους εργασίας και δραστηριότητας των εταιρειών του. Έχοντας την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία των εργαζομένων ως ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, η διαχείριση του ομίλου χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογία αιχμής για συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ακολουθώντας παράλληλα μία ανθρωποκεντρική πολιτική, o Όμιλος Goldair καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο εστιάζει στην εκπαίδευση, τη τεχνογνωσία και την πρόσβαση σε όλα τα μέσα που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της.

Οι ενέργειες για τη βελτιστοποίηση των εργασιακών συνθηκών εκτείνονται επίσης και σε πιο δημιουργικά επίπεδα: Η παρότρυνση των εργαζομένων για ενεργή δράση και πρωτοβουλίες στα πλαίσια του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις των εταιρειών του Ομίλου Goldair και η δημιουργία τράπεζας αίματος, είναι μερικά μόνο παραδείγματα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου.

Goldair_head_offices-workplace