Για τον Όμιλο Εταιρειών Goldair, οι άνθρωποί του αποτελούν το σπουδαιότερο κεφάλαιο και έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την πολύχρονη, ηγετική παρουσία του Ομίλου στην ελληνική και διεθνή αγορά. Για τους εργαζομένους, η εταιρική κουλτούρα και το μοντέλο διοίκησης του Ομίλου Goldair, αποτελεί με τη σειρά της τη διασφάλιση για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Ο Όμιλος Goldair, έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πρόοδο και ευημερία, παρέχει περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, το οποίο στοχεύει στην ασφάλεια, τη σταθερότητα, την αξιοκρατία και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Μέσω της διαρκούς επικοινωνίας, εκπαίδευσης και καθοδήγησης, της ένδειξης εμπιστοσύνης στην ανάληψη πρωτοβουλιών και της υποστήριξης νέων ιδεών και καινοτομιών, αξιοποιούνται στο μέγιστο οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας. Οι άνθρωποί μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα στον ευρύ κλάδο του τουρισμού και των μεταφορών και αναπτύσσουν συνεχώς τις δεξιότητες και ικανότητές τους με τη βοήθεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και μεθόδων αξιολόγησης. Η ενεργή συμμετοχή τους στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των εταιρειών της Goldair, έχει ως αποτέλεσμα τη θετική εμπλοκή στην πορεία ανάπτυξης του Ομίλου και κατ’ επέκταση στην προσωπική τους επαγγελματική ανέλιξη.

Βάσει των κοινών στόχων και αμοιβαίων οφελών, δημιουργείται η πολύτιμη αλληλοεπίδραση μεταξύ διοίκησης και προσωπικού και επιτυγχάνεται η ιδεολογική σύμπνοια, η οποία διέπει ολόκληρο τον Όμιλο και οδηγεί στην επιχειρηματική αριστεία και αναγνώριση.

Goldair_employees_experience_tourism