Η δομή του Ομίλου Εταιρειών Goldair βασίζεται σε ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο θεωρεί ως πολυτιμότερο κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό του. Από την εποχή ίδρυσής του ομίλου το 1955, είχε διαμορφώσει μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, η οποία εστίαζε στα δικαιώματα, την ασφάλεια και την εξέλιξη των εργαζομένων του, διατηρώντας παράλληλα μία ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη στάση προς τα κοινά και το περιβάλλον.

Με την πάροδο των χρόνων και την εμφάνιση του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην παγκόσμια σκηνή, ο όμιλος Goldair ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εφαρμόσουν μία υπεύθυνη και οργανωμένη εταιρική πρακτική προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ακολουθώντας πιστά το σύνθετο πλέγμα νόμων, αξιών και ενεργειών που διέπουν την ΕΚΕ, υιοθέτησε τον θεσμοθετημένο κώδικα της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής, σε όλες τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του.

Με υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και ευαισθησία, ο Όμιλος Goldair διαμόρφωσε ένα μοντέλο διοίκησης και πρόγραμμα δράσης, το οποίο εκτείνεται σε εσωτερικά και εξωτερικά «πεδία», στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθήκων, την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, συνεισφέροντας στις τοπικές κοινωνίες.

Έχοντας ως κίνητρο τη δημιουργία των κατάλληλων βάσεων για τις επόμενες γενιές, εστιάζει σε ενέργειες κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα, εντάσσοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα των δράσεων της και επιλέγοντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επίπεδου και της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μας.

Corporate_Social_Responsibility_Goldair