Προσέγγιση

Η δομή του Ομίλου Εταιρειών Goldair βασίζεται σε ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο θεωρεί ως πολυτιμότερο κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό του. Από την εποχή ίδρυσής του ομίλου το 1955, είχε διαμορφώσει μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, η οποία εστίαζε στα δικαιώματα, την ασφάλεια και την εξέλιξη των εργαζομένων του, διατηρώντας παράλληλα μία ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη στάση προς τα […]

.

Δράσεις ΕΚΕ

Οι δράσεις ΕΚΕ του Ομίλου Εταιρειών Goldair προβαίνουν στην άμεση αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων με απώτερο στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. Ακολουθώντας πιστά τον κώδικα δεοντολογίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζει με συνέπεια και υπευθυνότητα μία εταιρική πρακτική, η οποία δεσμεύεται απέναντι στην ανάπτυξη και τη αδιάλειπτη συνεισφορά προς την κοινωνία […]

.